Connected successfully :::Stampa

 Digitalna Å¡tampa uz odgovarajuće maÅ¡ine omogućava Å¡tampu velikih formata - na Vama je da odlučite kolika će ta Å¡tampa biti.

  Drugi oblik upotrebe digitalne Å¡tampe je kada je klasična offset Å¡tampa neisplativa, kada je mali tiraž i kada je Å¡tampa varijabilna odnosno kada se svaki komad odÅ¡tampanog materijala razlikuje od drugog.

  BI-MODE Vam nidu Å¡irok spektar usluga, od Å¡tampe, izrade natpisa od PVC folija, laminacije, do dorade i montaže na odrediÅ¡nom mestu.